[Ebook] ➨ Kirli Şiirler ➧ İsmail Uyaroğlu – Ladybooks.us

Kirli Şiirler Smail Uyaro Lu, Bu Kitab Nda Er, Iddet Ve Iirin Eytan Geni Nde Geziniyor Iir I E Ini, K Rlardan De Il De Kirli Yerlerden Dev Iriyor Hayat N Batakl Nda Biten, Amurla S Vanm D Nyaya Ve O D Nyan N Insans Lar Na Duyulan Fkenin Sulay P B Y Tt Zehir Z Kk M Zakkumlar Bunlar.

    5 thoughts on “[Ebook] ➨ Kirli Şiirler ➧ İsmail Uyaroğlu – Ladybooks.us


  1. says:

    bo , zorlama, iir kay p


  2. says:

    d ll oldu u i in ald m kitaplardan biri.Kitap 3 k s mdan olu uyor, kirli iir zerine airin a klamas , er iirleri ve er S releri airin a klamas bu iirleri hangi mant kla yazd n a kl yor ve iirlerden nce okumak gerek bence er s releri son k s m ancak ben pek be enmedim.As l k s m ise er iirleri burda zellikle son k sm n ok be endim.Bu iirlere kirli demek ok do ru de il, yeralt edebiyat , ya da karanl k denebilir airin baz kelime oyunlar n da be endim ben kintikam eytanr gibiKesinlikle...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *